lionhearted-small

 

Platforma LEVJESRČNI

Platforma Levjesrčni bo spodbujala in podpirala mednarodni preboj vzhajajočih evropskih mladih umetnikov s področja uprizoritvene umetnosti. V zavodu Bunker, Ljubljana, ki ima že dolgo zgodovino podpiranja vzpenjajočih se umetnikov pri mednarodnih prebojih, smo zbrali 20 umetniških organizacij iz Evrope – posebno pozornost smo posvetili obronkom Evrope – ki imajo izkušnje pri podpori mladim umetnikom in vzpostavljanju umetniških povezav prek meja.
Vzhajajočih umetnikov ne definiramo samo z leti in mladostjo, ampak si želimo ustvariti antipod trenutnemu umetniškem sistemu, ki podpira velika, že vzpostavljena imena ali pa mlade, poceni, neizkušene umetnike v prekarnih pozicijah, ki jih porine v areno in jih izpljune, če instantno ne uspejo. Podprli bomo umetnike, ki so se že izkazali, ampak še niso imeli možnosti za mednarodni preboj in za katere programerji in kuratorji verjamemo, da bodo nagovorili občinstvo tudi izven nacionalnih meja.
Vse partnerske organizacije platforme bodo gostile ali gostovale z vzhajajočimi umetniki s področja sodobne uprizoritvene umetnosti. Podpora platforme pa ne bo namenjena le mobilnosti, ampak celotni podpori: tudi promociji, komunikaciji z občinstvom in vzpostavljanju večjega sistema podpore – platforme Levjesrčni.

Create to Connect

Create to Connect je projekt, s katerim si 13 evropskih kulturnih in raziskovalnih organizacij prizadevamo oblikovati močne in dolgoročne povezave med umetniki, kulturniki, raziskovalci in občinstvom. Partnerske organizacije smo se zavezale k večletnemu raziskovanju in iskanju novih pristopov v vzgajanju občinstva kot tudi produkcijskih modelov, ki bodo pristopili k občinstvu na nov, inovativen način, in skupaj z njimi skušale oblikovati nov javni prostor, pa naj gre za fizičnega, oblikovanega skozi dialog ali participacijo. Projekt, katerega nosilec je zavod Bunker, traja od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2018.

Balkan Express

Balkan Express je mreža strokovnjakov s polja kulture in povezanih družbeno angažiranih praks, ki skuša mobilizirati kulturni sektor na področju Balkana, Srednje in Vzhodne Evrope ter širše, spodbujati izmenjavo in sodelovanje ter graditi iskrene odnose podpore med kulturo in družbo.

URBAN HEAT

Od leta 2012  je  festival Drugajanje vpet v mrežo Festivals in Transition, ki z letošnjim letom pričenja projekt URBAN HEAT. Ta združuje trinajst evropskih festivalov. Mreža si bo prizadevala z umetniškimi raziskovanji nasloviti razmerja med mestom in umetnostjo, v okviru projekta Urban Heat pa bodo partnerske organizacije producirale predstave in druge umetniške dogodke, ki jih bodo ustvarjali vabljeni umetniki. Slovenski umetnik, ki sodeluje v projektu, je režiser Mare Bulc.

Prihajajoče Bunkerjeve aktivnosti v okviru projekta Urban Heat:

* Udeležba na Cairo City Lab, 14. – 17. april 2016

* Udeležba na festivalu Alkantara, Lizbona, 25. maj – 11. junij 2016

* Maribor City Lab na festivalu Drugajanje, od 21. do 25. novembra 2016, v Maribor

Od leta 2012 – 2015 je bilo osem partnerjev mreže – osem evropskih festivalov – vpetih v skupni projekt Global City – Local City. Partnerji so si skozi projekt prizadevali z umetniškimi raziskovanji nasloviti socialne, ekološke in politične razsežnosti sodelujočih mest in tudi globalne tendence pri spreminjanju urbanih središč. Po raziskovalni fazi, ki bo v obliki tedenskih CityLAB-ov, torej mestnih laboratorijev, bodo umetniki povabljeni na rezidence, kjer bodo ustvarjali umetniška dela, ki bodo predstavljena na festivalih.

Video: Dominik Zizka

Imagine 2020 – Art and Climate Change

Projekt Imagine 2020: Art and Climate Change združuje prizorišča in festivale uprizoritvene umetnosti po Evropi, s ciljem podpreti umetniška dela, ki se dotikajo vzrokov in posledic klimatskih sprememb ter s tem dvigniti osveščanje med umetniško srenjo in občinstvom, vzpodbuditi mobilnost umetnikov, spremeniti produkcijske prakse ter izzvati spremembe znotraj kulturnega sektorja in širše.

3C 4 Incubators

Projekt Culture, Creative and Clusters for Incubators (3C 4 Incubators) predstavlja vsebinsko nadaljevanje projekta Sostenuto. Parterji bomo s projektom 3C 4 Incubators prispevali k prepoznavnosti kulturnega in kreativnega sektorja kot dejavnika prostorskega razvoja ter ekonomskih in socialnih inovacij. Projekt traja od septembra 2013 do januarja 2015 in ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Sostenuto

Projekt Sostenuto je namenjen ustvarjanju in preizkušanju inovativnih modelov organiziranja, upravljanja in sodelovanja v kulturnem in kreativnem okolju, ki bi jih lahko nato posplošili in uporabili v širšem mediteranskem in evropskem prostoru.

IDENTITY.MOVE!

IDENTITY.MOVE! je platforma za nadnacionalno teoretično in umetniško raziskovanje na področju sodobnega plesa in drugih scenskih umetnosti, osredotočena na področje Vzhodne Evrope.

IETM (International Network for Contemporary Performing Arts)

Bunker je član najmočnejše mednarodne mreže sodobnih scenskih umetnosti IETM. V Ljubljani je leta 2008 potekalo srečanje Skušnja svobode.

Prostori domišljije

V projektu Prostori domišljije (2007) je mednarodna multidisciplinarna skupina koreografov, gledališčnikov, arhitektov in teoretikov skupaj raziskovala mediteransko mesto in ustvarila multi-podobo umetnine na temo odnosa med telesom in mestom. Slovenijo je predstavljala Mala Kline s performansom DÉBUT – v spomin prihodnjega.